NAJWIĘKSZA WOLNOŚCIOWE WYDARZENIE W POLSCE POWRACA!

Weekend Kapitalizmu

9-10 października 2021, Warszawa

Manifestujemy sympatię wobec kapitalizmu - systemu dobrowolnych interakcji międzyludzkich - oraz istnienie prężnego środowiska stojącego w obronie wolności 

Kim jesteśmy

Organizatorem konferencji Weekend Kapitalizmu 2019 jest Centrum Kapitalizmu (Fundacja Instytut Nieagresji) oraz Instytut Misesa (Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa)

Co się dzieje z moimi danymi?

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu (50-224), przy pl. Strzeleckim 20 oraz przez Fundację Instytut Nieagresji z siedzibą w Warszawie (00-586) przy ul. Flory 5 (administratorzy danych – dalej jako „Organizatorzy”), w następujących celach:

a) w celu zarejestrowania wpłaty i wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Organizatorami w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez przesyłanie bezpłatnych materiałów oraz informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Organizatorów. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Organizatorów, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.


Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe przyjęcie wpłaty i zarejestrowanie na konferencje. Organizatorzy są odpowiedzialni wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, przy pl. Strzeleckim 20, 50-224 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Organizatorów usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, przetwarzające płatność. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Organizatorów bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku fakultatywnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane są przetwarzane przez Organizatorów w celu przekazywania informacji o ich działalności drogą elektroniczną. W zakresie przetwarzania tych danych zachowują Państwo wszystkie wymienione wyżej prawa.